Economia

Els membres del equip de l’Associació d’Afectats pel PERI del Turó de la Font de la Guatlla volem ser el màxim de transparents amb tots els associats i els veïns amb tots els assumptes de l’associació, també en l’econòmic.

L’Associació no té ni vol tenir cap activitat econòmica, per aquest motiu, hem decidit no sol·licitar el CIF ni l’alta a Hisenda. En conseqüència no estem capacitats per tenir quotes de soci ni per poder emitir factures o rebuts. Per tant, l’unic que farem dins el camp econòmic, al menys de moment, serà intentar no tenir despeses de caràcter personal vinculades a les activitats de l’associació.

Per això, anirem publicant aquí totes les despeses i ingressos que tinguem.

Despeses:

Fotocòpies i enquadernació: 3 dossiers PERI (18,66€ cada un)______ 55,98€

Material fungible (fulls, carpeta, fotocòpies) _________________  11,05€

Taxa constitució Associació _____________________________  57,75€

TOTAL ___________________________________________ 124,78€

 

Ingressos:

Recollida de diners reunió 11/04/2016 ______________________ 124,00€

TOTAL ___________________________________________ 124,00€

 

Balanç:

TOTAL: Ingressos – Despeses = -0.78€